Kontakt

Szkoła Podstawowa nr 1
ul. Kopernika 9
05-300 Mińsk Maz.
tel. 25 758 21 22

Statystyki

  • Odwiedziny: 2140578
  • Do końca roku: 97 dni
  • Do wakacji: 269 dni

Kalendarium

Wtorek, 2018-09-25

Imieniny: Aureli, Kamila

Klasa sportowa

 

 

 

Chcesz  zostać uczniem klasy sportowej?
Nie musisz być mistrzem ani zawodowcem - wystarczy, że kochasz sport,
lubisz wszelkie jego postacie, uwielbiasz rywalizację, pragniesz pokonywać siebie
i spełniać swoje marzenia, jesteś gotowa/gotowy na systematyczny trening
z rówieśnikami, dla których pasją jest sport.

Z dniem 1 września przy akceptacji Burmistrza Miasta oraz współpracy z MKS  „Olimp”
i  MOSiR  w Gimnazjum Miejskim nr 1 im. Gen. Władysława Andersa w Mińsku Mazowieckim zostanie utworzona
klasa sportowa o specjalności piłka siatkowa – dziewczęta
i piłka nożna – chłopcy.
 

Szkoła dysponuje odpowiednią bazą treningową i sprzętem sportowym.
Ukierunkowany program szkolenia sportowego, ma na celu ujawnienie predyspozycji i uzdolnień uczniów w/w dyscyplinach sportu. Za zgodą Burmistrza Miasta ustalono obowiązkowy wymiar godzin zajęć sportowych, który wynosi 10 godzin tygodniowo. W ramach tych godzin realizowane będą obowiązkowe zajęcia wychowania fizycznego (4 godz./tydz.) przewidziane w ramowym planie nauczania dla gimnazjum i równolegle program szkolenia sportowego (6 godz./tydz.).
Dyrekcja szkoły i kadra pedagogiczna stworzy uczniom klasy sportowej najlepsze warunki umożliwiające łączenie zajęć sportowych z realizacją zajęć dydaktycznych.
 

Gimnazjum Miejskie nr 1 już trzy lata temu wzięło na siebie odpowiedzialność prowadzenia klas sportowych na rzecz stworzenia uzdolnionej młodzieży właściwych warunków do rozwijania swoich talentów i pasji, a także zdobywania wiedzy
i umiejętności niezbędnych do nauki w gimnazjum. Bardzo dobre wyniki dydaktyczne uczniów klas sportowych, ich pierwsze sukcesy sportowe i pozytywna współpraca z Rodzicami potwierdzają,
iż podjęta inicjatywa przekłada się na realne korzyści dla naszych gimnazjalistów.

 

Gimnazjum Miejskie nr 1 to bezpieczna szkoła, w której każdy nastolatek znajdzie swoje miejsce. Zależy nam, by nasi uczniowie w odpowiednich warunkach inspirowani przez dobrą kadrę pedagogiczną zdobywali wiedzę i rozwijali swoje zdolności. Zależy nam również, by rodzice byli aktywnymi uczestnikami życia gimnazjum.

Zapraszamy Uczniów i ich Rodziców do zapoznania się z naszą ofertą edukacyjną.

 

____________________________________________________________________________________________________________________________

 

  • Klasa sportowa zostanie utworzona z dniem 1 września i będzie obejmować uczniów jednej klasy pierwszej przez cały cykl kształcenia w gimnazjum.
  • Oddział sportowy nie ma przypisanego kryterium obwodowego tak, jak klasy ogólnodostępne i dlatego wszyscy kandydaci starający się o przyjęcie do klasy sportowej biorą udział w rekrutacji otwartej.
  • W klasach 1-3 gimnazjum prowadzony będzie ukierunkowany program szkolenia sportowego, mający na celu ujawnienie predyspozycji i uzdolnień uczniów wybranych dyscyplinach sportu.
  • Szkoła zapewnia uczniom klas sportowych: odpowiednią bazę treningową, podstawowy sprzęt sportowy, pełnowartościowy posiłek w dni nauki w szkole, organizację obozów szkoleniowych.
  • Obowiązkowy wymiar godzin zajęć sportowych w klasie sportowej ustala się na 10 godzin tygodniowo. W ramach tych godzin realizowane są obowiązkowe zajęcia wychowania fizycznego (4 godz./tydz.), przewidziane w ramowym planie nauczania dla gimnazjum i równolegle program szkolenia sportowego (6 godz./tydz.).
  • Zadaniem klasy sportowej jest między innymi: stworzenie uczniom optymalnych warunków umożliwiających łączenie zajęć sportowych z realizacją innych zajęć dydaktycznych; dążenie do maksymalnego opanowania i utrwalenia przez uczniów wiadomości objętych programem nauczania na zajęciach dydaktycznych; umożliwienie uczniom osiągającym bardzo dobre wyniki sportowe uczestniczenia w zawodach sportowych.
  • Autorami i realizatorami programu szkolenia sportowego dla  klasy sportowej są nauczyciele wychowania fizycznego z kwalifikacjami trenerskimi.

 

 

 

 

Artykuły

List intencyjny

2013-12-21
Powiększ zdjęcie

28 lutego 2012 roku Pan Marcin Jakubowski - Burmistrz Miasta,  Pani Iwona Dróżdż - Dyrektor Gimnazjum Miejskiego nr 1, Pan Robert Smuga - Dyrektor Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji oraz Pan Sławomir Gromek - Prezes Międzyszkolnego Klubu Sportowego „Olimp” podpisali list intencyjny dotyczący współpracy przy tworzeniu i funkcjonowaniu klas sportowych
w naszej szkole.

Relacja z wydarzenia
http://www.minsk-maz.pl/redir,index?wiecej=1613&wiecej_news=1

 

Czytaj więcej o: List intencyjny