Kontakt

Szkoła Podstawowa nr 1
ul. Kopernika 9
05-300 Mińsk Maz.
tel. 25 758 21 22

Statystyki

 • Odwiedziny: 2140583
 • Do końca roku: 97 dni
 • Do wakacji: 269 dni

Kalendarium

Wtorek, 2018-09-25

Imieniny: Aureli, Kamila

Regulamin szatni szkolnej GM1

 

 

Regulamin szatni szkolnej Gimnazjum Miejskiego nr 1
im. Gen. Władysława Andersa w Mińsku Mazowieckim

 

 1. W szatni dyżury pełnią wyznaczeni przez wychowawcę uczniowie z klas I– III.
 2. Dyżurnych w trakcie trwania przerw wspomagają w pełnieniu powierzonej funkcji nauczyciele dyżurujący na korytarzu przy szatni i wejściu do szkoły.
 3. Uczniowie klas I – III oddają swoją odzież i obuwie dyżurnym po okazaniu identyfikatora szkolnego, a dyżurni umieszczają odzież na przypisanych numerach.
 4. Odzież i obuwie uczniowie odbierają (codziennie)  po okazaniu dyżurnym identyfikatora szkolnego.
 5. Uczniowie i dyżurni korzystający z szatni zobowiązani są do przestrzegania zasad regulaminu oraz do zachowania porządku i wysokiej kultury osobistej.
 6. Łamanie zasad regulaminu będzie karane obniżeniem oceny zachowania ucznia.
 7. Dyżurni odpowiadają za ład i porządek w szatni.
 8. W części przeznaczonej na wieszanie ubrań mogą przebywać wyłącznie dyżurni.
 9. Zabrania się pozostawiania rzeczy na wieszakach po zakończeniu zajęć lekcyjnych.
 10. Rzeczy pozostawione w szatni zostaną przekazane obsłudze administracyjnej szkoły.
 11. Wszelkie uwagi na temat zachowania się uczniów w szatni powinny być odnotowane w zeszycie uwag klasy i zgłoszone do wychowawcy.
 12. Wyznaczeni dyżurni pełnią dyżur od godziny 7.45 do godziny 14.45, a w trakcie zajęć lekcyjnych pełnią dyżur tylko podczas przerw śródlekcyjnych.
 13. Dyżurni przychodzą do szatni 5 minut przed dzwonkiem na przerwę (7.45 przed lekcją pierwszą).
 14. Uczniowie dyżurujący wracają na lekcje po zamknięciu szatni przez pracownika obsługi,  nie później niż 5 minut po dzwonku.
 15. Za wyznaczenie osób dyżurujących odpowiedzialny jest wychowawca klasy.
 16. Klasy pełnią dyżur według grafiku wywieszonego na korytarzu szkolnym, a rotacja klas odbywa się w systemie tygodniowym.
 17. Nad całością organizacji dyżurów w szatni czuwa sekcja porządkowo – techniczna Samorządu Szkolnego (p. J. Rudzki).
 18. Wszystkie sprawy sporne rozwiązywane będą w obecności dyżurnych, wychowawcy, danego ucznia, opiekuna Samorządu Szkolnego i nauczyciela dyżurującego.
 19. Szatnię otwiera i zamyka tylko pracownik obsługi. Uczniom nie wolno samowolnie brać klucza!