Kontakt

Szkoła Podstawowa nr 1
ul. Kopernika 9
05-300 Mińsk Maz.
tel. 25 758 21 22

Statystyki

 • Odwiedziny: 2140288
 • Do końca roku: 98 dni
 • Do wakacji: 270 dni

Kalendarium

Poniedziałek, 2018-09-24

Imieniny: Dory, Gerarda

Regulamin Internetowego Centrum Informacji Multimedialnej

 

REGULAMIN INTERNETOWEGO
CENTRUM INFORMACJI MULTIMEDIALNEJ

 

 1. Opiekunem Internetowego Centrum Informacji Multimedialnej (ICIM) jest nauczyciel bibliotekarz.
 2. Z Centrum korzystać mogą nieodpłatnie wszyscy uczniowie i pracownicy Gimnazjum Miejskiego nr 1 im. Gen. Władysława Andersa w Mińsku Mazowieckim na zasadach określonych w niniejszym regulaminie.
 3. Centrum jest czynne w godzinach otwarcia biblioteki szkolnej.
 4. Centrum służy uczniom jako źródło wiedzy i informacji. Z Internetu należy korzystać wyłącznie do celów edukacyjnych.
 5. Użytkownik komputera musi posiadać elementarną znajomość jego obsługi i oprogramowania. Nauczyciel - opiekun nie ma obowiązku udzielania stałej pomocy w planowaniu i tworzeniu dokumentów, udziela jednak wskazówek wszystkim użytkownikom w zakresie korzystania z programów będących w posiadaniu szkolnej biblioteki.
 6. Przy jednym stanowisku mogą pracować maksymalnie dwie osoby.
 7. Pierwszeństwo w korzystaniu z komputerów mają osoby realizujące konkretny temat dydaktyczny. Wykorzystanie centrum multimedialnego w celach innych niż naukowe jest dopuszczalne w przypadku wolnych stanowisk.
 8. W przypadku dużej ilości chętnych do korzystania z komputerów mogą być wprowadzone limity czasowe.
 9. Opiekun ICIM przydziela każdemu użytkownikowi prawa do konkretnych zasobów lokalnej sieci komputerowej.
 10. Z encyklopedii, słowników, innych programów i baz danych zakupionych przez bibliotekę uczniowie korzystają wyłącznie na miejscu.
 11. Nośniki pamięci przed użyciem muszą być sprawdzone programem antywirusowym.
 12. Używanie urządzenia wielofunkcyjnego i nagrywarki musi być każdorazowo uzgodnione z nauczycielem bibliotekarzem.
 13. W przypadku drukowania należy otrzymać zgodę opiekuna. Drukowanie uzależnione jest od ilości posiadanych materiałów drukarskich przez ICIM.
 14. Po zakończeniu pracy przy komputerze należy usunąć z dysku zapisane przez siebie pliki.
 15. Wszelkie usterki, uszkodzenia i nieprawidłowości w działaniu sprzętu i systemu użytkownik ma obowiązek zgłosić bibliotekarzowi bez podejmowania samowolnej próby naprawy.
 16. Podczas pracy przy stanowisku komputerowym należy zachować ciszę umożliwiającą spokojną pracę innym użytkownikom biblioteki.
 17. Zabrania się:
  • dokonywania jakichkolwiek napraw, przekonfigurowywania sprzętu, samowolnego manipulowania sprzętem,
  • instalowania własnych programów oraz komunikatorów internetowych,
  • kopiowania oprogramowania zarówno ze sprzętu należącego do ICIM, jak również z dostępnych stron internetowych,
  • wysyłania wiadomości tekstowych sms,
  • korzystania z dysków przenośnych wymagających instalacji,
  • korzystania ze stron internetowych upowszechniających pornografię i przemoc oraz używania sprzętu do gier komputerowych.
 18. Każdy korzystający z centrum jest odpowiedzialny za udostępnione mu urządzenia i odpowiada materialnie za wyrządzone szkody.
 19. W ICIM obowiązuje zakaz picia napojów, spożywania posiłków oraz używania telefonów komórkowych.
 20. Użytkownik ma obowiązek stosować się do poleceń opiekuna ICIM. W przypadku stwierdzenia naruszenia obowiązujących zasad opiekun ma prawo do natychmiastowego przerwania pracy użytkownika komputera.
 21. Za nieprzestrzeganie regulaminu uczeń może zostać pozbawiony prawa korzystania z centrum na określony czas wskazany przez opiekuna.