Kontakt

Szkoła Podstawowa nr 1
ul. Kopernika 9
05-300 Mińsk Maz.
tel. 25 758 21 22

Statystyki

 • Odwiedziny: 2140264
 • Do końca roku: 98 dni
 • Do wakacji: 270 dni

Kalendarium

Poniedziałek, 2018-09-24

Imieniny: Dory, Gerarda

Projekt Akademii Siatkarskich Ośrodków Szkolnych

 

Projekt Akademii Siatkarskich Ośrodków Szkolnych

Akademie S.O.S. wkomponowane są w system szkolenia S.O.S. i stanowią integralna część  ich działań związanych z popularyzacją piłki siatkowej.

 

Cele

 1. Każda Szkoła S.O.S. oraz Szkoła Patronacka  jest zobowiązana do utworzenia Akademii S.O.S. ze szkołami niższego szczebla zgodnie z zasadami przedstawionymi w projekcie
 2. Powstanie akademii S.O.S. jest kolejnym krokiem do podniesienia efektywności działania naszych ośrodków  poprzez budowanie lokalnej piramidy szkoleniowej od najniższego szczebla.
 3. Powstanie lokalnych sieci szkolenia powinno przyczynić się do  integracji  środowiska wokół siatkówki  w ramach jednostek samorządu terytorialnego w powiatach,  miastach  i gminach dając oparcie do wdrażania projektów lokalnych, centralnych i unijnych. 

 

Zasady

 1. Każde Gimnazjum S.O.S. oraz Gimnazjum Patronackie jest zobowiązane do podpisania umowy z minimum  3 szkołami podstawowymi, które zadeklarują się do wspólnych działań w kierunku popularyzacji piłki siatkowej (mała piramida).
 2. Każda Szkoła Ponadgimnazjalna S.O.S. oraz Liceum Patronackie  jest zobowiązane do podpisania umowy z minimum  3 szkołami gimnazjalnymi, które mają status Gimnazjów Patronackich lub Gimnazjum  S.O.S. znajdującym się na terenie danego powiatu (duża piramida).
 3. Szkoła uczestnicząca w projekcie Akademii S.O.S. jest zobowiązana do uczestnictwa w akcjach organizowanych w ramach wspólnego projektu.
 4. Akademie S.O.S. mogą powstawać z inicjatywy innych podmiotów (np. klubów), ale struktura organizacyjna (mała lub duża piramida) powinna być zachowana.
 5. JST odpowiednia dla danej Akademii S.O.S. powinna uwzględnić w swoich planach udział w projektach centralnych (w tym w projekcie Erasmus +) skierowanych do swojego środowiska na warunkach częściowego udziału w kosztach.
 6. Akademia S.O.S. powinna posiadać swojego Ambasadora wybranego wśród obecnych lub byłych zawodników z danego terenu.
 7. Ambasadorem Akademii S.O.S. w skali kraju, z ramienia PZPS, jest Marcin Prus (były reprezentacyjny środkowy)
 8. Szkoły uczestniczące w programie Akademii S.O.S. powinny umieszczać logo Akademii  S.O.S. w materiałach na stronie internetowej szkoły  oraz materiałach piśmiennych.
 9. Weryfikowanie efektywności pracy danej Akademii S.O.S.  odbywa się poprzez ocenę udziału w rozgrywkach Minisiatkówki i Volleymanii oraz na podstawie  artykułów o działalności umieszczanych na stronie Młodzieżowej Akademii Siatkówki.

 

Zamierzone działania

 1. Szkoły uczestniczące w programie Akademii S.O.S. będą mogły korzystać ze wsparcia sprzętowego, organizacyjnego i promocyjnego organizowanego lokalnie lub centralnie.
 2. Zadaniem szkoły założycielskiej jest stworzenie programu rozwoju Akademii S.O.S. poprzez realizowanie systemu rozgrywek dla danego poziomu wiekowego oraz wsparcia szkoleniowego dla uczniów i nauczycieli.
 3. Zadaniem Dyrekcji Szkoły oraz JST jest wsparcie akcji inicjowanych przez Akademię S.O.S. popularyzujących piłkę siatkową w danym środowisku oraz wykorzystanie możliwości przydzielenie dodatkowych  godzin dla nauczyciela zaangażowanego w szkolenie.
 4. Zadaniem koordynatorów S.O.S.jest organizacja dodatkowego wsparcia szkoleniowego w skali województwa (koordynatorzy wojewódzcy) i regionu (koordynatorzy regionalni) w formie konferencji i dystrybucji publikacji dla nauczycieli.
 5. Przedstawiciele Biura S.O.S. będą wspierali lokalne działania w kierunku  uzyskania wsparcia działalności Akademii S.O.S. poprzez indywidualne kontakty z przedstawicielami JST na danym terenie oraz aplikowanie Akademii S.O.S. do programów centralnych i unijnych.
 6. Przesłane materiały o działalności akademii S.O.S. będą publikowane na stronie Młodzieżowej Akademii Siatkówki.